top of page
Home: Welcome

 

 

Nordisk Fredssenter

ønsker bidra til indre og ytre fred

Se egen nettside for

"Krøniken om De 13"

https://www.kronikenomde13.no/

På sidene her finner du:

- planlagte bøker

- tidligere utgitte bøker

- kvinnehistorie

- Gaiagården kurssenter i Sverige

treet-logo.jpg

 

        Ingvild Forbord 

 

Forfatter, lektor, religionshistoriker

 

Skriver sakprosa og romaner med fokus på

 

kvinnehistorie

Tilbyr kurs i kvinnehistorie i KvinneAkademiet

Arrangerer retreat, kurs og festivaler på GaiaGården

+47 99693611

©2020 nordiskfredssenter.org

Takk for innsendingen din!

bottom of page